DSAT – Gas Blender

Název kurzu: Gas Blender course
Termín: dle dohody
Cena: 6 800 Kč

Přihláška na kurz

Lékařská prohlídka ke kurzu

Kurz poskytne potřebný výcvik, který umožní kandidátovi plnit odborně a bezpečně směsi na bázi kyslíku a helia. Cílem kurzu je vycvičit uchazeče ve správných postupech, požadavcích na materiál a možných nebezpečích při plnění nitroxových a trimixových plynů pro rekreační a technické potápění. Po úspěšném zakončení tohoto absolvent je absolvent schopen plnit vysoce kvalitní směsi pro potápění s přístrojem.

Struktura kurzu

 • minimální počet hodin v učebně a při briefingu - 10 hodin.

Vstupní předpoklady pro účast v kurzu

 • minimální věk 18 let
 • certifikaci PADI Enriched Air Diver

Požadované materiály

 • analyzátor obsahu helia ve směsi (může poskytnout instruktor),
 • analyzátor obsahu O2 ve směsi (může poskytnout instruktor).

Výuka a výukové materiály

minimální počet hodin v učebně a při briefingu - 10 hodin. Výcvikové materiály: PADI Gas Blending Manual.

Požadované dovednosti a podmínky úspěšného ukončení kurzu

 • Úspěšně namíchat a analyzovat pět lahví nitroxu a tři láhve trimixu.
 • Úspěšně složit písemnou zkoušku PADI Gas Blender.
 • Předvést znalost problematiky míchání a analýzy nitroxu a trimixu

Vyžadovaná témata

 • odpovědnost míchače plynů,
 • plyny se kterými je se možné potápět: kyslík, dusík, helium, ostatní plyny,
 • manipulace s kyslíkem: nebezpečí spojené s kyslíkem, příčiny a prevence vzplanutí s kyslíkem, návrh systému pro kyslík, místní předpisy pro míchání plynů a zacházení s nimi, součásti systému kompatabilní s kyslíkem,
 • zařízení na výrobu plynů: kompresory, láhve, systémy pro filtraci plynů, měřící přístroje,
 • techniky míchání: všeobecný úvod, systémy s kontinuálním směšováním, systémy se zařízením na odstraňování dusíku, systémy s premixy, míchání metodou parciálních tlaků: matematika metody parciálních tlaků, míchání pomocí vážení,
 • analýza kyslíku: postupy, analyzátory kyslíku.

Kurz vyučuje instruktor PADI- MSDI Ondřej RUDECKÝ, č.610895 a tým asistentů instruktora PADI.
Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!