Egypt, safari na lodi, Rudé moře

Termín: 20.10. – 27.10.2018
Lokality: HLUBOKÝ JIH – ST.JOHNS
Cena: 28 800 Kč (pro potápěče),
26 300 Kč (pro nepotápěče)

Lokality: Hluboký jih – ST. JOHNS
Loď: HEAVEN RUBIN ***** , luxusní loď pro 24 potápěčů (délka 33m, šířka 7m)

Náročnější safari určené především pro zkušenější potápěče směřující do oblasti mořských parků daleko na volném moři. Právě zde máte šanci spatřit jedny z nejzajímavějších reefů se stovkami tropických ryb a především největší lákadlo těchto destinací - žraloky dlouhoploutvé, šedé, hedvábné, liščí i kladivouny, delfíny, napoleony.

Program

 • 1. den: přílet do Marsa Alamu, transfer busem na loď, nalodění 
 • 2. den: ráno mezi 8-10hod vyplutí z přístavu, rozpotápění na mělčích reefech poblíž pobřeží - Shaab Marsa Alam, Shaab Sharm - protáhlý reef doutníkovitého tvaru se stěnami spadajícími do velkých hloubek. První místo kde máte šanci na setkání se žraloky a velkými pelaktickými rybami. Večerní přejezd na St.Johns. Pře vyplutí z přístavu v Ghalebu rozpotápění na Marsa Mubarak nebo Marsa Shoana - přípobřežní zátoky s výskytem velkých želv a šancí spatřit i dugonga
 • 3. – 4. den: potápění na útesech St. Johns : jedná se o několik kilometrů dlouhou i širokou oblast samostatných útesů doposud téměř nedotčených lidskou činností. Mezi potápěči se těší velké oblibě především díky častým setkáním se všemi možnými druhy žraloků (včetně kladivounů, žraloků šedých, útesových i dlouhoploutvých), mantami i želvami. K jeho nejzajímavějším částem patří: 
 • Habili Ali: středně velký podlouhlý útes zvedající se k hladině z veliké hloubky, apřitahující malé i velké druhy ryb. Plochý vrchol útesu, jež končí asi 2 m pod hladinou, je bohatě porostlý tvrdými korály, zatímco téměř kolmé stěny jsou zdobeny měkkými druhy korálů a obrovskými gorgoniemi. Během ponoru se zde s velkou pravděpodobností setkáme s útesovými žraloky i s jejich většími příbuznými– žralokem šedým, stříbrocípým a ráno i s menšími hejny kladivounů. Kromě žraloků se zde vyskytují samozřejmě i napoleoni, barakudy, tuňáci, murény, při troše štěstí i manty a želvy. Dle našich zkušeností je právě zde největší výskyt žraloků šedých, kladivounů a mant a jedná se o jedná z nejlepších egyptských potápěčských lokalit.
 • Habili Ghafar: další nádherná lokalita s bohatými, nádherně zbarvenými měkkými korály i velkými gorgoniemi. Občas je ale potápění zde náročné kvůli proudům a nechráněnému kotvení. Jedná se o malý útes ve tvaru kužele vynořující se z velkých hloubek a končící 3m pod hladinou.Ve větších hloubkách se opět i zde vyskytují žraloci šedí či kladivouni, ale i další pelaktické ryby včetně mant.
 • Gotta Soraya / Small Gotta: jednoho ponoru. SZ stěna útesu je zdobená obrovskými gorgoniemi, východní a severní stěny jsou porostlé především barevnými měkkými korály. Ze žraloků se zde nejčastěji vyskytují klasičtí útesoví, dlouhoploutví, kladivouni.
 • Dangerous reef: méně navštěvovaný reef s vnější stranou pokrytou korálovými zahradami a s korálovými bloky a věžemi na západním cípu
 • Gotta Um Arruk: mdalší zřídka navštěvovaný reef s hloubkami do 20m který se vyznačuje velkým množstvím korálových věží na východní a především západní straně. Oblíbené místo útesových žraloků, velkých napoleonů, murén a drobnějších korálových ryb.
 • Big Gotta: největší reef Johnsu s platem porostlým měkkými korály a třemi nádhernými klauními městečky na jižním platu
 • Abu Basala podlouhlý útes podkovovitého tvaru – noční kotviště St. Johnsu. Jeho vnější členité stěny vytvářejí mnoho převisů i menších jeskyněk a postupně přecházejí v mělké, ale bohaté korálové zahrady s velkým množstvím korálových ryb a častým výskytem žraloků bělocípých. 2.den po 3.ponoru přejezd směr sever - nocování a noční ponor u ostrova Sirnaka nebo na Sataya south.
 • 5. den: ráno Sataya West (Dolphin Reef) – místo proslavené častým výskytem delfínů dlouholebých v severní laguně tohoto rozsáhlého reefu. Při potápění na vnějších stěnách pak můžete kromě bohatých korálových porostů spatřit další druhy velkých ryb (napoleony, barrakudy, murény, popř. i žraloky či tuňácky). Možnost ponoru na vnější straně - s korálovými zahradami přecházející v prudký sráz do hlubiny… Shaab Mahsour – další hluboký reef s možností výskytu žraloků. Na sev.i již.straně reefu jsou plata pokrytá korály, přitahující hejna ryb. Shaab Claudia či El Malahi – nádherně členité útesy, jehož části jsou protkány množstvími trhlin, jeskyní, kaňony a podmořskými tunely. Okraje těchto útesů pokrývají bohaté korálové zahrady v hloubce 5 až 20 m. V blízkosti refů je několik osamocených korálových homolí taktéž bohatě pokrytých tvrdými i měkkými korály. Nocování na Wadi Gemal.
 • 6. den: Shaab Sharm - polodlouhý reef končící na jihu krásně porostlým platem, přitahující velké množství ryb… Habili Marsa Alam – několi bohatě porostlých korálových homolí na volném moři spadající do 20-ti metrové hloubky a přitahující malé, ale i větší ryby jako barakudy, kranase, tuňáky… Shaab Marsa Alam – driftový ponor z vnější strany reefu s bohatou korálovou zahradou a mnoha kor.bloky…nocování na Shaab Marsa Alam. V případě zájmu celé skupiny možnost zařadit do programu šnorchlování v delfíní rezervaci Samaday + potápění na vnější části totoho reefu – bohaté korálové zahrady, věže, jeskyně.
 • 7. den: Elphinstone - nejzajímavější útes v této oblasku se strmými stěnami proslavený nejen bohatou podmořskou faunou i flórou, ale především žraloky dlouhoploutvými prohánějícími se často přímo pod kotvištěm lodí v bezprostřední blízkosti potápěčů… Kromě nich se tu vykytují při troše štěstí i žraloci útesoví, šedí, brzy ráno kladivouni či liščí žraloci,…(kladivouni, žraloků dlouhoploutvých, útesových, manty, velcí tuňáci, kranasové, barakudy… ), Abu Dabbab či šnorchlování na Marsa Shoaně s možností výskytu dugonga.
 • 8. den: transfer na letiště, odlet do ČR 

!!!Tento program je pouze orientační - může být změněn na základě dohody účastníků akce, vlivem povětrnostních podmínek nebo z rozhodnutí kapitána lodi a pot. průvodce!!!


Cena safari zahrnuje

 • 6-ti denní potápění (2-4ponory denně) na plně vybavené pot. lodi s posádkou a divemasterem, kompresory, generátory, čluny
 • ubytování ve dvoulůžkových kajutách na lodi
 • plná penze během pobytu na lodi včetně nealko nápojů
 • zapůjčení potápěčské lahve(12L) a olov (opasek vlastní!!)
 • transfery z a na letiště

Cena nezahrnuje

 • přednostní rezervace horních kajut 1000 Kč/kajuta
 • bakšišné posádce 30 Euro/os. – techničtí potápěči 50 Euro
 • egypt. vízum (25 USD)
 • poplatek 20 Euro/os. za výjezd již 1. příletový den
 • poplatek za potápění v oblasti mořských parků Dedalous, Zabargad, Rocky  80Euro/os /safari
 • nitrox do 32% - 5 €/lahev
 • 15L láhve – 30€/týden
 • dvojče 2x12L – 50 €
 • stage láhve – 10 €/týden
 • pojištění na storno zájezdu

PO DOBU SAFARI JE MOŽNÉ USKUTEČNIT POTÁPĚČSKÉ KURZY ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY, NEŽ JSOU V BĚŽNÉ NABÍDCE!!!

Kurzy pro rekreační potápeče

 • 1. hloubkové potápění PADI: 2 400 Kč
 • 2. vrakové potápění PADI: 3 000 Kč
 • 3. rescue diver PADI: 5 200 Kč
 • 4. AOWD PADI: 7 550 Kč
 • 5. divemaster PADI: 11 000 Kč
 • 5. nitrox diver PADI do 40% O2: 3 000 Kč

Kurzy pro zachranáře

 • 1. oxygen provider DAN: 2 400 Kč
 • 2. lékařská první pomoc EFR – PADI: 1 700 Kč

Kurzy pro technické potápěče

 • 1. Tec 40 PADI - DSAT: 6 000 Kč
 • 2. Tec 45 PADI - DSATI: 6 000 Kč
 • 3. Tec 50 PADI - DSAT: 16 000 Kč
 • 4. Tec Trimix 65 PADI - DSAT: 9 500 Kč
 • 5. Tec trimix PADI - DSAT: 11 000 Kč
 • 6. Gas blender PADI - DSAT: 3 200 Kč

Kurzy povedou

Ondřej Rudecký
 • Instruktor PADI – MSDI č. 610895
 • Tec Deep instruktor PADI - DSAT
 • Tec trimix instruktor PADI – DSAT
 • Instruktor DAN – oxygen provider
 • Instruktor PADI – emergency first response

Mgr. Irena Rudecká
 • Asistentka instruktora PADI č. 612771

Martin Rudecký
 • Divemaster PADI č. 650052

Zálohy na safari
 • při přihlášení: 2 000 Kč
 • do 10.3.2018: 15 800 Kč
 • do 20.7.2018: 11 000 Kč


Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!